Yuran BIS

Struktur Bayaran Kerajaan BIS

Nama Skim 1 - ISI Skim 2 - CRS
Kandungan · Bayaran permohonan (tidak dapat dikembalikan): 1000 / - INR

· Bayaran lawatan khas: 7000 / - setiap orang sehari

· Ujian pengujian: mengikut kesesuaian

· Bayaran lesen tahunan: 1000 / - INR

· Bayaran permohonan pembaharuan (tidak dapat dikembalikan) 1000 / -

· Bayaran penandaan: mengikut kesesuaian

· Penyertaan: 5000 / - INR
· Hibah: 62540 setiap laporan ujian

· Penyertaan: 35400 setiap laporan ujian

· Pembaharuan: Boleh berubah berdasarkan jumlah tahun antara 2 hingga 5 yang mana Pembaharuan digunakan.
Translate »