Yuran & Penalti

Bayaran Pemberitahuan:

Jalur zat Bahan MSME besar
1 - 10 TPA ₹10,000 ₹25,000
10 - 100 TPA ₹30,000 ₹75,000
100 - 1000 TPA ₹80,000 ₹200,000
> 1000 TPA ₹250,000 ₹600,000

Jadual: Bayaran Pemberitahuan di bawah CMSR

Yuran pendaftaran:

Jalur zat Bahan MSME besar
1 - 10 TPA 15,000 ₹ ₹37,000
10 - 100 TPA 45,000 ₹ ₹112,000
100 - 1000 TPA ₹120,000 ₹300,000
> 1000 TPA ₹375,000 ₹900,000

Bayaran Lain:

kategori MSME besar
Permintaan Kerahsiaan ₹5,000 ₹100,000
Mengemukakan rayuan ₹10,000 ₹100,000
Meminta kebenaran penggunaan Bahan Terhad ₹1,000,000 ₹1,000,000

Bayaran untuk mengemas kini Tonnage band dalam Pemberitahuan:

Jumlah semasa Untuk dikemas kini tan MSME besar
1-10 TPA 10-100 TPA ₹20,000 ₹50,000
100-1000 TPA ₹70,000 ₹175,000
Di atas 1000 TPA ₹240,000 ₹575,000
10-100 TPA 100-1000 TPA ₹50,000 ₹125,000
Di atas 1000 TPA ₹220,000 ₹525,000
100-1000 TPA Di atas 1000 TPA ₹170,000 ₹400,000

Yuran Pendaftaran Bersama bagi setiap Pendaftar:

kategori MSME besar
1-10 TPA ₹10,000 ₹25,000
10-100 TPA ₹30,000 ₹75,000
100-1000 TPA ₹80,000 ₹200,000
Di atas 1000 TPA ₹250,000 ₹600,000

Hukuman:

Sebarang pelanggaran Peraturan ini, termasuk secara khusus:

(a) Kegagalan untuk Memberitahu atau Mendaftar Bahan atau Menengah dalam jangka masa yang ditetapkan;

(b) Penyediaan maklumat palsu pada waktu Pemberitahuan or Pendaftaran;

(c) Mendapatkan Bahan, Campuran, Pengantara atau Artikel oleh Pengguna Hilir yang belum diberitahu atau didaftarkan; atau

(d) Pelabelan atau pembungkusan Bahan Keutamaan melanggar Peraturan ini,

dikenakan denda seperti yang dinyatakan dalam Jadual XIX untuk setiap hari.

Jalur zat Bahan Denda dikenakan setiap hari
1 - 1000 TPA 25,000 ₹ (~ 350 $)
Melebihi 1000 TPA 50,000 ₹ (~ 700 $)
Translate »