Kementerian Alam Sekitar India Hutan dan Perubahan Iklim Memberitahu Draf Peraturan Ecomark

Kementerian Alam Sekitar India Hutan dan Perubahan Iklim Memberitahu Draf Peraturan Ecomark

Pada 11 Oktober 2023, Kementerian Alam Sekitar, Hutan dan Perubahan Iklim (MoEFCC) India telah memaklumkan draf Peraturan Pensijilan Ecomark, 2023. Hari terakhir untuk ulasan ialah 60 hari dari tarikh pemberitahuan. Peraturan ini digunakan untuk semua produk yang dikeluarkan atau dibekalkan untuk diedarkan, atau digunakan di pasaran, melainkan dikecualikan di bawah Peraturan Pensijilan Ecomark. 

Pengenalan: 

Peraturan Pensijilan Ecomark, 2023 ('Peraturan Ecomark') memperuntukkan pelabelan produk yang direka untuk meminimumkan kesan alam sekitar mereka. Objektif utama adalah untuk menggalakkan penerimaan pengguna terhadap produk tersebut dan untuk memotivasikan pengeluar untuk bergerak ke arah menghasilkan produk yang diperakui Ecomark, sekali gus menggalakkan kemampanan. 

Peraturan Ecomark bertujuan untuk mempromosikan produk mesra alam dan memastikan tahap prestasi alam sekitar produk tersebut dari segi penggunaan sumber dan kesan alam sekitar. Ini termasuk kesan ke atas perubahan iklim, kesan ke atas alam semula jadi dan kepelbagaian biologi, penggunaan tenaga, pengeluaran sisa, pembuangan ke semua persekitaran, pencemaran yang disebabkan oleh kesan fizikal dan penggunaan dan pembebasan bahan berbahaya. 

Peraturan Ecomark akan menyediakan label untuk produk yang memenuhi kriteria alam sekitar yang diluluskan. 

Tujuan: 

Tujuan Peraturan Ecomark adalah untuk meningkatkan permintaan terhadap produk mesra alam yang mempunyai kurang kesan negatif terhadap alam sekitar, selaras dengan prinsip Kehidupan (Lifestyle for Environment). Peraturan menggalakkan kecekapan sumber dan ekonomi bulat dan bertujuan untuk mengelakkan maklumat yang mengelirukan tentang aspek alam sekitar produk. 

Berikut ialah objektif utama Peraturan Ecomark: 

  1. Untuk meningkatkan kesedaran pengguna mengenai isu alam sekitar dan akibat daripada pilihan mereka, sekali gus menggalakkan peralihan ke arah tingkah laku dan corak penggunaan yang lebih mesra alam. 
  2. Untuk menggalakkan pengilang beralih kepada pengeluaran produk yang diperakui Ecomark. 
  3. Ambil langkah untuk mengelakkan maklumat yang mengelirukan atau mengelirukan tentang penggunaan penipuan label EcoMark. 

Kami mengakui bahawa maklumat di atas telah disusun daripada Kementerian Alam Sekitar, Hutan dan Perubahan Iklim India (MoEFCC).

* Sumber

Translate »