Helaian Data Keselamatan (SDS)

Menurut CMSR, semua Pemberitahu Bahan / Menengah yang disenaraikan di Jadual II atau Bahan Kimia Berbahaya dikehendaki menyelenggara dan menyerahkan Helaian Data Keselamatan (SDS) terkini dalam format yang ditetapkan dalam Jadual IX dan berkongsi SDS dengan Pengguna Hilir Bahan.

Semua pengimport atau pengeluar Artikel, di mana Bahan atau Pengantara disenaraikan di Jadual II terdapat dalam Artikel tersebut di atas dengan konsentrasi berat 1.0% berat (b / b), juga harus mempertahankan dan menyerahkan SDS terkini seperti yang tertulis di atas.

Pemberitahuan dan pengguna hiliran harus mengemas kini SDS setiap kali ada maklumat baru mengenai bahaya.

Translate »