BIS nodigt publieke commentaren uit over de herziene norm voor zuiver natriumbromide

Het Bureau of Indian Standards (BIS) nodigt tot 2780 juni publiek commentaar uit op de eerste herziening van de standaard voor natriumbromide, puur (IS 24). Natriumbromide wordt veel gebruikt in de chemische industrie en laboratoria voor de bereiding van bromiden en in de geneeskunde. De herziene norm specificeert de eisen en testprocedures voor zuiver natriumbromide. 

Herziene norm: specificaties en testmethoden 

Deze norm is oorspronkelijk gepubliceerd in 1964. In deze eerste herziening zijn instrumentele testmethoden voor de bepaling van chloriden, sulfaten, ijzer, lood en arseen toegevoegd als alternatieve testmethoden. Daarnaast zijn waar nodig redactionele correcties aangebracht. Er is tevens een referentieclausule opgenomen. Bovendien is de clausule over verpakking en markering bijgewerkt. 

Volgens de mededeling moet zuiver natriumbromide vrij zijn van onzuiverheden en vreemde stoffen. Het moet verschijnen als kleine, kleurloze, transparante of ondoorzichtige kristallen of als een wit korrelig poeder. De chemische stof moet in goed afgesloten containers worden bewaard, omdat deze gemakkelijk water uit de omgeving absorbeert.  

De volgende tabel bevat de vereisten voor natriumbromide wanneer getest volgens de methoden gespecificeerd in bijlage A van de herziene norm 

Kenmerk  
Vereiste voor cijfer 
Natriumbromide Minimaal gewichtspercentage gedroogd materiaal 98.5 
Chloriden Maximaal gewichtspercentage 0.6 
Bromaten  Maximaal gewichtspercentage 0.001 
Zware metalen als lood  Maximaal gewichtspercentage 0.001 
Strijkijzer  Maximaal gewichtspercentage 0.008 
sulfaten  Maximaal gewichtspercentage 0.06 
Arseen en zijn oxiden  Maximaal 10 ppm 
Alkali (als Na2CO3)Maximaal gewichtspercentage 0.02. 

Verpakking en etikettering  

Het product moet worden verpakt in schone gegalvaniseerde ijzeren vaten bekleed met polyethyleen of in glazen flessen. Elke container moet worden geëtiketteerd met de volgende informatie:  

a) Naam en kwaliteit van het materiaal;  

b) Nettomassa van het materiaal;  

c) Productiedatum;  

d) de naam van de fabrikant en/of zijn erkende handelsmerk, indien van toepassing; En  

e) Partijnummer.  

Containers met materiaal van analytische reagenskwaliteit moeten ook worden geëtiketteerd met analytische gegevens volgens de herziene norm.  

BIS Keurmerk  

De producten die voldoen aan de vereisten van deze norm kunnen worden gecertificeerd volgens de conformiteitsbeoordelingsschema's die zijn opgesteld onder de bepalingen van de Bureau of Indian Standards Act, 2016 en de regels en voorschriften die op grond daarvan zijn opgesteld, en de producten kunnen worden gemarkeerd met het standaardmerkteken .  

Wij erkennen dat bovenstaande informatie is samengesteld op basis van Bureau voor Indiase normen (BIS).

* Bron

Vertalen »