BIS-certificering

Registratie titel:

Het Bureau of Indian Standards Act, 2016

Beschrijving:

De BIS of BIS Certification staat voor Bureau of Indian Standards. De oprichting van een nationale normalisatie-instelling in India is gebaseerd op de Bureau of Indian Standards Act die in 2016 is vastgesteld.

De doelstellingen van de BIS-wet omvatten een harmonieuze ontwikkeling van de activiteiten van standaardisatie, conformiteitsbeoordeling en kwaliteitsborging van goederen, artikelen, processen, systemen en diensten. De verantwoordelijke instantie is het Bureau of Indian Standards (https://bis.gov.in/).

BIS-certificering is vereist door elke fabrikant (Indiaas of buitenlands) van degenen die producten vervaardigen onder verplichte certificering. Productcertificering omvat twee schema's, dat wil zeggen dat productcertificering twee schema's omvat: Schema 1 - Indian Standards Institution (ISI) en Schema 2 - Verplichte registratie regeling (CRS). De lijst met producten waarvoor BIS-certificering vereist is, wordt voortdurend uitgebreid.

Voor niet-Indiase fabrikanten om te voldoen aan BIS-certificering, Geautoriseerde Indiase vertegenwoordiger (AIR) kan worden aangesteld om het aanvraagproces bij te staan, waaronder:

  1. Documentatie en indiening van aanvragen
  2. Fabrieksinspectie door Indiase auditor
  3. Terbeschikkingstelling van testmonsters door de AIR en uitvoering van de tests
  4. Markeren en labelen van producten met de standaard- of ISI-markeringen voor BIS-certificering
Vertalen »