Vergoedingen en boete

Kennisgevingskosten:

Tonnageband van de stof mkmo Groot
1-10 TPA 10,000 ₹ 25,000 ₹
10 - 100 TPA 30,000 ₹ 75,000 ₹
100 - 1000 TPA 80,000 ₹ 200,000 ₹
> 1000 TPA 250,000 ₹ 600,000 ₹

Tabel: Meldingskosten onder CMSR

Registratiekosten:

Tonnageband van de stof mkmo Groot
1-10 TPA 15,000 ₹ 37,000 ₹
10 - 100 TPA 45,000 ₹ 112,000 ₹
100 - 1000 TPA 120,000 ₹ 300,000 ₹
> 1000 TPA 375,000 ₹ 900,000 ₹

Andere kosten:

Categorie mkmo Groot
Verzoek om vertrouwelijkheid 5,000 ₹ 100,000 ₹
Beroep indienen 10,000 ₹ 100,000 ₹
Verzoek om autorisatie voor het gebruik van een aan beperkingen onderworpen stof 1,000,000 ₹ 1,000,000 ₹

Vergoedingen voor het bijwerken van de hoeveelheidsklasse in de kennisgeving:

Huidig ​​tonnage Tonnage worden bijgewerkt mkmo Groot
1-10 TPA 10-100 TPA 20,000 ₹ 50,000 ₹
100-1000 TPA 70,000 ₹ 175,000 ₹
Boven 1000 TPA 240,000 ₹ 575,000 ₹
10-100 TPA 100-1000 TPA 50,000 ₹ 125,000 ₹
Boven 1000 TPA 220,000 ₹ 525,000 ₹
100-1000 TPA Boven 1000 TPA 170,000 ₹ 400,000 ₹

Gezamenlijke registratiekosten per registrant:

Categorie mkmo Groot
1-10 TPA 10,000 ₹ 25,000 ₹
10-100 TPA 30,000 ₹ 75,000 ₹
100-1000 TPA 80,000 ₹ 200,000 ₹
Boven 1000 TPA 250,000 ₹ 600,000 ₹

sancties:

Elke overtreding van deze regels, inclusief specifiek:

(a) Het niet melden of registreren van een stof of tussenproduct binnen de gestelde termijnen;

(b) Verstrekken van valse informatie op het moment van Kennisgeving or Registratie;

(c) het kopen van stoffen, mengsels, tussenproducten of artikelen door downstreamgebruikers die niet zijn aangemeld of geregistreerd; of

(d) Etikettering of verpakking van het Prioritaire stoffen in strijd met deze regels,

worden onderworpen aan boetes zoals uiteengezet in Schema XIX voor elke dag.

Tonnageband van de stof Boete op te leggen voor elke dag
1-1000 TPA 25,000 ₹ (~ 350 $)
Boven 1000 TPA 50,000 ₹ (~ 700 $)
Vertalen »