Kennisgeving

Melding is verplicht voor alle stoffen die in hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar aanwezig zijn. De Indiase regering zal deze aangemelde chemische stoffen evalueren en de informatie gebruiken om te beslissen of een stof moet worden gecategoriseerd als een 'prioritaire stof' waarvoor Registratie Is benodigd.

Opmerking: polymeren worden als stoffen behandeld.

Tijdens het Eerste Nkennisgeving Period, een jaar na de datum waarop de regels van kracht worden, moeten fabrikanten, importeurs en geautoriseerde vertegenwoordigers (AR) de stof melden aan de Indiase autoriteit. Het INP blijft 180 dagen (6 maanden) beschikbaar.

Chemische stoffen die niet worden aangemeld tijdens de initiële meldingsperiode worden beschouwd als Nieuwe stoffen. Alle Nieuwe Stoffen in hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar moeten zijn nten minste 60 dagen vóór de datum waarop ze worden meegedeeld pgeregen in Indian Territory.

Kennisgevingsprocedure:

 • De eenheid Prioritaire stof zal contact opnemen met de afdeling en de kennisgever voor informatie en beoordelen of de betreffende stof onder de categorie Prioritaire stof valt.
 • Melding indienen
 • Kennisgeving Certificering samen met het meldingsnummer zal worden uitgegeven zodra de aangemelde stof is geëvalueerd door de Chemical Regulatory Division. Zie meer informatie in schema XVIII.
 • Jaarverslaggeving is vereist voor alle aangemelde stoffen (uiterste datum voor indiening: 29 februari / 1 maart van elk jaar)

Informatie die vereist is voor het indienen van een kennisgeving

 • Details van melders
 • Stof-identificatoren
 • Onzuiverheden
 • Stof structurele details & Spectra
 • Gevarenclassificatie
 • u gebruikt
 • Downstreamgebruikers
 • tonnage
 • Maximale opslagcapaciteit
 • Veiligheidsvoorschriften (SDS) (volgens UN GHS Rev.8)

Wijzigingen van informatie in kennisgeving:

Jaarlijkse update met betalende vergoedingen (Schedule XIX) – verplicht, uiterlijk 60 dagen na het einde van het kalenderjaar. 

Kennisgevingskosten:

Tonnageband van de stof mkmo Groot
1-10 TPA 10,000 ₹ 25,000 ₹
10 - 100 TPA 30,000 ₹ 75,000 ₹
100 - 1000 TPA 80,000 ₹ 200,000 ₹
> 1000 TPA 250,000 ₹ 600,000 ₹

Tabel: Meldingskosten onder CMSR

Vertalen »