Autoriteiten (Pesticide)

Centrale Insecticidenraad en Registratiecommissie

De invoer, productie, verkoop, transport, distributie en gebruik van insecticiden wordt gereguleerd door de centrale insecticidenraad en registratiecommissie in India.

Het pesticide in India wordt gereguleerd door de volgende twee overheidsinstanties:

  1. Centrale Insecticiden Raad en Registratie Commissie (CIBRC) en
  2. Autoriteit voor voedselveiligheid en normen van India (FSSAI)

Centraal Insecticidenbord (CIB)

De Centrale Raad voor Insecticiden adviseert de Rijksoverheid en deelstaten over technische aangelegenheden die voortvloeien uit de uitvoering van deze wet en voor de uitvoering van de overige bij of krachtens deze wet aan de raad opgedragen taken.

Het CIB-comité regelt de invoer van nieuwe werkzame stoffen of formuleringen van pesticiden in India.

Het is het toporgaan waarbij de verschillende experts betrokken zijn die de registreerbaarheid van een bepaald molecuul in India evalueert.

Na goedkeuring van CIB wordt het nieuwe molecuul opgenomen in het Insecticide Schedule. Zodra het CIB de nieuwe molecuulopname goedkeurt, kan de aanvrager het registratieproces starten.

Registratiecommissie (RC)

Om insecticiden te registreren na het onderzoeken van hun formules en het verifiëren van claims van de importeur of de fabrikant per geval, de werkzaamheid en veiligheid voor mens en dier.

Zodra het nieuwe molecuul is opgenomen in het insecticidenschema, moet de aanvrager de registratie van het nieuwe molecuul onder verschillende 9(3)-categorieën verkrijgen om het nieuwe molecuul of de formulering ervan legaal in India te kunnen verkopen, verhandelen, vervaardigen of importeren.

De RC faciliteert het registratieproces via online portal. De verschillende experts van het RC onderzoeken de formules en verifiëren beweringen van de importeur of de fabrikant met betrekking tot hun werkzaamheid en veiligheid voor mens en dier.

Nadat aan de eisen voldoende is voldaan, overhandigt RC het Bewijs van Inschrijving (CR) aan de aanvrager.

Autoriteit voor voedselveiligheid en normen van India (FSSAI)

Overeenkomstig de Food Safety and Standards Act, 2006, heeft de FSSAI een wetenschappelijk panel samengesteld met relevante experts die het maximale residugehalte (MRL) aanbeveelt.

In India genereren de State Agricultural Universities (SAU's)/Indian Council of Agricultural Research (ICAR) de op meerdere locaties gecontroleerde veldproefgegevens voor residuen van bestrijdingsmiddelen volgens GAP op geregistreerde gewassen die zijn goedgekeurd door CIB&RC.

De Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) onder het ministerie van Volksgezondheid en Gezinswelzijn evalueert de residugegevens van de gecontroleerde proef op basis van de goedgekeurde GAP voor de fixatie van MRL, rekening houdend met de blootstelling via de voeding en de risicobeoordeling van het pesticide.

Vertalen »