Internationale training voor chemische veiligheidskaarten zal in 2023 in India worden gegeven

Internationale chemische veiligheidskaarten

In het komende jaar 2023 zal de Indiase afdeling van chemicaliën en petrochemie (DCPC) zal naar verwachting beginnen met training op de werkplek in het gebruik van internationale chemische veiligheidskaarten (ICSC's). Op 27 juli 2022 is een niet-bindend memorandum van overeenstemming (MoU) voor het gebruik van ICSC's ondertekend tussen de DCPC en de WHO Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) tijdens een seminar over veilig gebruik van chemicaliën op de werkplek. Op dezelfde dag werd op de DCPC-website een informatienota over de kaarten gepubliceerd. 

De veiligheidskaarten zijn ontwikkeld door de World Health Organization (WHO) en de ILO in samenwerking met de Europese Commissie. Ze zullen worden gebruikt om werknemers beknopte veiligheids-, gevaren- en gezondheidsinformatie te verstrekken over chemicaliën die op de werkplek worden gebruikt.    

Dit trainingsprogramma zal worden uitgevoerd met hulp van de ILO, inclusief de training van trainers om ervoor te zorgen dat het initiatief duurzaam is voor de lange termijn. Het programma zal worden geleverd aan de industriële arbeiders op alle niveaus. 

De taal van de opleiding kan de barrière zijn voor sommige werkplekken. Hoewel een volledige set veiligheidskaarten toegankelijk is in de Engelse taal, zijn er slechts enkele kaarten beschikbaar in twee Indiase talen: Hindi en Urdu. De vertalingen in andere talen zullen afhangen van de vraag van het ministerie.  

De Internationale Arbeidsorganisatie zal het DCPC-netwerk van brancheverenigingen gebruiken om werknemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) voor te lichten over chemische veiligheids- en gezondheidsrisico's. Het is het plan van de organisatie om schijnveiligheidsoefeningen te houden, participatieve risicobeoordelingen uit te voeren en het personeel te leren over de praktische toepassingen van de ICSC's. 

* Bron

Vertalen »