Veiligheidsinformatieblad (SDS)

Volgens CMSR worden alle melders van een stof / tussenproduct vermeld in Schema II of Gevaarlijke chemische stof zijn verplicht om een ​​up-to-date veiligheidsinformatieblad (SDS) bij te houden en in te dienen in het formaat zoals uiteengezet in Schema IX en deel het SDS met de downstreamgebruiker van de stof.

Alle importeurs of fabrikanten van een artikel, waarbij een stof of een tussenproduct wordt vermeld in Schema II aanwezig is in een dergelijk artikel boven een concentratie van 1.0% gewicht per gewicht (w / w), zal ook een up-to-date SDS bijhouden en indienen zoals hierboven beschreven.

De kennisgevers en downstreamgebruikers moeten het veiligheidsinformatieblad bijwerken wanneer er nieuwe informatie over gevaren beschikbaar is.

Vertalen »