อินเดียเปิดตัวแพลตฟอร์มสินค้าคงคลังเคมีภัณฑ์

ในขั้นตอนสำคัญในการเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในภาคเคมีและปิโตรเคมี กรมเคมีและปิโตรเคมี (DCPC) รัฐบาลอินเดีย ได้เปิดตัว Indian Chemical Inventory อย่างเป็นทางการผ่านแพลตฟอร์ม เคมอินเดีย. แพลตฟอร์มนี้ซึ่งกำหนดไว้เพื่อกำหนดขอบเขตอุตสาหกรรมใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี ในขณะเดียวกันก็รวบรวมสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับการผลิต กำลังการผลิต การส่งออก การนำเข้า การซื้อ การขาย และคุณสมบัติทางเคมีต่างๆ 

สินค้าคงคลังเคมีที่ครอบคลุม 

วัตถุประสงค์หลักของการรวบรวมฐานข้อมูลนี้คือเพื่อสร้างบัญชีรายการสารเคมีที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนนี้ ในฐานะส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มนี้ DCPC ได้กำหนดให้รวมตัวระบุเพิ่มเติม เช่น ชื่อ CAS และ IUPAC นอกเหนือจากรหัส Harmonized System (HS) สำหรับข้อมูลนำเข้าและส่งออก ข้อกำหนดนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2023 ใช้กับการนำเข้าที่อยู่ในบทที่ 28, 29, 32, 38 (3808 เท่านั้น) และ 39 สำหรับใบขนสินค้าทั้งหมดที่ยื่นในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2023 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม). 

เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมผ่านรายการเคมีภัณฑ์ของอินเดีย 

Indian Chemical Inventory ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ DCPC ในการปฏิวัติการจัดการข้อมูลในอุตสาหกรรมเคมี โครงการอันทะเยอทะยานนี้ให้การรวบรวม การวิเคราะห์ และการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี โดยนำเสนอเป็นรายเดือน/รายปี ด้วยการปรับปรุงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ Indian Chemical Inventory สามารถลดต้นทุน เวลา และภาระการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองได้อย่างมาก 

ประโยชน์  

โครงการริเริ่ม Indian Chemical Inventory เป็นการพัฒนาที่สำคัญในการเข้าถึงข้อมูลตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ช่วยให้ตัดสินใจและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยความรู้ของตลาดในปัจจุบัน จุดมุ่งเน้นอยู่ที่การปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพในการจัดการและการตีความข้อมูล การส่งเสริมการสร้างความรู้ และการสนับสนุนนวัตกรรมภายในอุตสาหกรรม จะช่วยให้นักวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ สามารถดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รายการนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าแก่ผู้กำหนดนโยบายในระดับชาติและระดับภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือและความร่วมมือภายในระบบนิเวศของภาคเคมี นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการรวบรวม การวิเคราะห์ และการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งช่วยให้สามารถป้อนข้อมูล การตรวจสอบ และการวิเคราะห์จากระยะไกลได้  

คุณสมบัติ  

คุณสมบัติที่สำคัญของแพลตฟอร์มนี้ ได้แก่: แดชบอร์ด GIS ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกตามตำแหน่งผ่านการแสดงภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบ รับรองการวิเคราะห์ที่รวดเร็วและใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังให้ความพร้อมใช้งานของข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้เข้าถึงการวิเคราะห์เชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว และทำให้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับธุรกิจ นักวิจัย และผู้กำหนดนโยบาย  

นอกจากนี้ Indian Chemical Inventory ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันเอกสารและข้อมูลการวิจัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม และอำนวยความสะดวกในการพัฒนานโยบายอุตสาหกรรม ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สินค้าคงคลังจะช่วยเพิ่มความสามารถในการประมวลผลข้อมูล ทำให้สามารถวิเคราะห์การจำแนกประเภทความเป็นอันตราย เส้นทางการสัมผัส และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยละเอียดได้ นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมที่เป็นระบบของอุตสาหกรรม ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านและวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน  

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดเขียนข้อความถึงทีมงานของเราผ่านทางอีเมลนี้: indiareg@gpcregulatory.com 

แปลภาษา»