เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

ตาม CMSR การแจ้งเตือนทั้งหมดของสาร / ระดับกลางที่ระบุไว้ใน ตาราง II หรือ สารเคมีอันตราย จะต้องรักษาและส่งเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่กำหนดไว้ใน กำหนดการทรงเครื่อง และแบ่งปัน SDS กับผู้ใช้ปลายทางของสาร

ผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตบทความทั้งหมดที่มีสารหรือสื่อกลางอยู่ในรายการ ตาราง II มีอยู่ในบทความดังกล่าวที่มีความเข้มข้น 1.0% ของน้ำหนักโดยน้ำหนัก (w / w) จะต้องรักษาและส่ง SDS ที่ทันสมัยตามที่เขียนไว้ข้างต้นด้วย

ผู้แจ้งเตือนและผู้ใช้ปลายทางจะอัปเดต SDS เมื่อใดก็ตามที่มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับอันตราย

แปล»