BIS Ücretleri

BIS Devlet Ücret Yapısı

İsim Şema 1 - ISI Şema 2 - CRS
içerik · Başvuru ücreti (iade edilmez): 1000 / - INR

· Özel ziyaret ücretleri: 7000 / - adam günü

· Test ücretleri: uygun olduğu şekilde

· Yıllık lisans Ücreti: 1000 / - INR

· Yenileme başvuru ücreti (iade edilemez) 1000 / -

· Markalama ücreti: uygun olduğu üzere

· Erişim: 5000 / - INR
· Hibe: test raporu başına 62540

Dahil etme: Test raporu başına 35400

· Yenileme: Yenilemenin uygulandığı 2 ile 5 arasındaki yıl sayısına göre değişken.
Çevirmek "