Ücretler ve Ceza

Bildirim Ücretleri:

Maddenin tonaj bandı MSME Büyük
1-10 TPA 10,000 ₹ 25,000 ₹
10-100 TPA 30,000 ₹ 75,000 ₹
100-1000 TPA 80,000 ₹ 200,000 ₹
> 1000 TPA 250,000 ₹ 600,000 ₹

Tablo: CMSR kapsamında Bildirim Ücreti

Kayıt Ücretleri:

Maddenin tonaj bandı MSME Büyük
1-10 TPA 15,000 ₹ 37,000 ₹
10-100 TPA 45,000 ₹ 112,000 ₹
100-1000 TPA 120,000 ₹ 300,000 ₹
> 1000 TPA 375,000 ₹ 900,000 ₹

Diğer ücretler:

Kategoriler MSME Büyük
Gizlilik Talebi 5,000 ₹ 100,000 ₹
İtirazda bulunmak 10,000 ₹ 100,000 ₹
Kısıtlanmış bir Maddenin kullanımı için yetkilendirme talebi 1,000,000 ₹ 1,000,000 ₹

Bildirimde Tonaj bandını güncelleme ücretleri:

Mevcut tonaj Tonaj Güncellenecek MSME Büyük
1-10 TPA 10-100 TPA 20,000 ₹ 50,000 ₹
100-1000 TPA 70,000 ₹ 175,000 ₹
1000 TPA'nın üstünde 240,000 ₹ 575,000 ₹
10-100 TPA 100-1000 TPA 50,000 ₹ 125,000 ₹
1000 TPA'nın üstünde 220,000 ₹ 525,000 ₹
100-1000 TPA 1000 TPA'nın üstünde 170,000 ₹ 400,000 ₹

Kayıt Ettiren başına Ortak Kayıt ücretleri:

Kategoriler MSME Büyük
1-10 TPA 10,000 ₹ 25,000 ₹
10-100 TPA 30,000 ₹ 75,000 ₹
100-1000 TPA 80,000 ₹ 200,000 ₹
1000 TPA'nın üstünde 250,000 ₹ 600,000 ₹

Kesintiler:

Özellikle aşağıdakiler dahil olmak üzere, bu Kuralların herhangi bir ihlali:

(a) Belirtilen süreler içinde bir Madde veya Ara Maddeye Bildirimde Bulunulmaması veya Tescil Edilememesi;

(b) sırasında yanlış bilgi sunulması Bildirim or kayıtlar;

(c) Bildirilmemiş veya Tescil Edilmemiş Alt Kullanıcılar Tarafından Maddelerin, Karışımların, Ara Ürünlerin veya Eşyaların Tedarik Edilmesi; veya

(d) Ürünün etiketlenmesi veya ambalajlanması Öncelikli Maddeler bu Kurallara aykırı olarak,

aşağıda belirtildiği gibi para cezalarına tabi olacaktır XIX Çizelgesi her gün için.

Maddenin tonaj bandı Her gün uygulanacak para cezası
1-1000 TPA 25,000 ₹ (~ 350 $)
1000 TPA'nın üstünde 50,000 ₹ (~ 700 $)
Çevirmek "