Güvenlik Bilgi Formu (SDS)

CMSR'ye göre, bir Madde / Ara Maddenin tüm Bildiricileri, Çizelge II ya da Tehlikeli Kimyasal içinde belirtilen formatta güncel bir Güvenlik Bilgi Formu (SDS) tutmaları ve sunmaları gerekmektedir. Program IX ve SDS'yi Maddenin Alt Kullanıcısı ile paylaşın.

Bir Madde veya bir Ara Maddenin aşağıdaki listede yer aldığı bir Eşyanın tüm ithalatçıları veya üreticileri, Çizelge II bu Maddede ağırlıkça% 1.0 konsantrasyonun üzerinde (w / w) mevcutsa, ayrıca yukarıda yazıldığı gibi güncel bir SDS'yi muhafaza edecek ve sunacaktır.

Bildirimler ve alt kullanıcılar, tehlikelere ilişkin herhangi bir yeni bilgi mevcut olduğunda SDS'yi güncelleyecektir.

Çevirmek "