Giới thiệu về Helpdesk

Giới thiệu về Bộ phận trợ giúp về Quy định Hóa chất của Ấn Độ

Bộ phận Trợ giúp về Quy định Hóa chất của Ấn Độ được tạo ra bởi RRMA (Hiệp hội các nhà quản lý và đại diện theo quy định) để cho phép các doanh nghiệp và nhóm quản lý của họ tiếp cận các bản cập nhật gần đây về các quy định hóa chất ở Ấn Độ. Trên trang web này, chúng tôi đã tập hợp các quy định và quy tắc bao gồm Quy tắc về Hóa chất (Quản lý và An toàn) (CMSR, India REACH), BIS, Quy định về hóa chất nông nghiệp và mỹ phẩm ở Ấn Độ và trình bày chúng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho các doanh nghiệp và nhóm quản lý của họ thông tin chính xác, hợp lý và cập nhật về các quy định ở Ấn Độ.

Giới thiệu về Hiệp hội các nhà quản lý và đại diện theo quy định (RRMA)

Hiệp hội các nhà quản lý và đại diện theo quy định (RRMA) là hiệp hội dựa trên thành viên để thúc đẩy sự hiểu biết về tuân thủ hóa chất và nâng cao năng lực cho ngành theo hướng quản lý kinh doanh có trách nhiệm.

RRMA cung cấp các bản cập nhật quy định cho các thành viên của mình thông qua các kênh đa dạng như bản tin, hội thảo trên web và hội nghị. Dựa trên kinh nghiệm quản lý, lĩnh vực và trình độ chuyên môn của một người, RRMA cũng duy trì một cơ sở dữ liệu về các nhân tài trong các vấn đề pháp lý được gọi là “Nhà quản lý điều tiết”. Để giảm thiểu việc thử nghiệm trên động vật, RRMA tham gia vào các dự án và hợp tác đa dạng bao gồm, giảm thiểu trùng lặp các nghiên cứu trên động vật, điều phối các nghiên cứu trên động vật và tạo điều kiện chia sẻ các nghiên cứu đó giữa các nhà quản lý ngành và tổng hợp dữ liệu liên quan đến Hóa lý, số phận môi trường, sinh thái độc tính và độc tính.

Để biết thêm thông tin về RRMA, hãy nhấp vào nút bên dưới để xem video giới thiệu.

Cơ sở Giải pháp Tuân thủ của Essem; Khu 18, Ô số 17, Mihan - SEZ. Dahegaon, POKhapri, Nagpur, Maharashtra - 441108.

Để biết thêm thông tin hoặc bất kỳ yêu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email (helpdesk@indianchemicalregulation.com). 

Dịch "